Presentation/Inriktning:

Jag har ett stort intresse för 1900-talets ofta våldsamma historia i Europa och arbetar mycket med historiska inslag. En svit rör sig om Europas historia - om Tycho Brahe på Ven och Prag. Jag arbetar också med miljöer som är närliggande, exempelvis Öresundstrakten. Mina bilder kan ses som drömlika (surrealistiska) om människans hemlöshet - med konturer av ”Det nya Europa”, som efterhand seglar upp som ett nytt slagskepp, ibland som en kabarée/teater. Jag använder ofta människans ensamhet och hemlöshet i en alltmer svårtolkad värld som en utgångsvinkel och tema i mina bilder, men med en stark satirisk och humoristisk inriktning. Det handlar om en värld som finns omkring oss alla men också inom oss alla.

Sedan 1971 arbetar jag med koppargrafik, där jag utför hela arbetsprocessen själv i egen ateljé/verkstad.
Likaså arbetar jag med måleri (akryl, olja, akvarell) och teckning samt med träreliefer/objekt.